@ICTEnglishWithDhanuska subscribe | Share | like | watch
මෙම වීඩියෝව මගින් wordwall භාවිතයෙන් online game show quiz ඒකක් සාදා ගන්නා ආකාරය විස්තර කරයි.
wordwall ආරම්භ කීරීම සහ බහුවරණ ප්‍රශ්න සාදාන වීඩියෝව පහත සබැදියෙන් බලන්න.

සම්බන්ධ වීඩියෝ පහත සබැදියෙන් බලන්න.